loading

Tensil-Pro: Innowacyjne urządzenie pomiarowe online firmy Marcegaglia jest chronione patentem

1 październik, 2019 r. 

Tensil-Pro: Innowacyjne urządzenie pomiarowe online firmy Marcegaglia jest chronione patentem

Firma Marcegaglia Carbon Steel zarejestrowała patent na nowy system Tensil-Pro, który umożliwia ciągły pomiar właściwości wytrzymałościowych stali i właściwości mikrostrukturalnych materiałów metalowych.

System Tensil-Pro, skrót od nazwy TENSILe-structure PROperties, jest modelem matematycznym, który poprzez układ równań fizycznych pozwala ocenić właściwości mechaniczne i mikrostrukturalne na postawie danych z procesów walcowania i toczenia taśm. W tym celu Tensil-Pro można stosować zarówno z taśmami walcowanymi na gorąco, jak i na zimno.

Szczegółowo mierzonymi właściwościami metalurgicznymi są wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, frakcja austenitu w piecu CAL/HDG (wyliczana na podstawie równania Ferala), wielkość ziaren ferrytu w produkcie końcowym, frakcja rekrystalizowana i frakcja martenzytyczna (zarówno dla dwufazowej, jak i austenitycznej stali nierdzewnej).

Innowacyjny charakter Tensil-Pro potwierdza również możliwość zastosowania urządzenia także na austenitycznych stalach nierdzewnych oraz stopach aluminium. Na chwilę obecną nie ma urządzeń umożliwiających ciągły pomiar wyżej wymienionych właściwości metalurgicznych tych materiałów.

Model opracowany do pomiarów online pozwala uzyskać pożądaną mikrostrukturę poprzez wydajny proces wyżarzania, poprawiając właściwości mechaniczne i zdolność formowania stali o wysokiej wytrzymałości przy zachowaniu niskiego całkowitego zużycia energii.

Patent ten jest wynikiem ciągłych, nieustannych badań, dzięki którym firma Marcegaglia cieszy się pozycją lidera na rynku. Przyczyniła się do tego nasza duża dbałość o szczegóły i wysoka jakość w całym procesie produkcyjnym.

Kontakt

MARCEGAGLIA KLUCZBORK
Ligota Dolna – ul. Przemysłowa 1
46-200 Kluczbork, Poland
phone +48 77 45 98 200
fax +48 77 45 98 201
kluczbork@marcegaglia.com

MARCEGAGLIA PRASZKA
ul. Kaliska 72 – 46-320
Praszka – Poland
phone +48 34 350 15 00
fax +48 34 350 15 01
praszka@marcegaglia.com

Zasubskrybuj Newsletter

Share on:

Comments are disabled.