PL | ENGLOBAL WEB SITE - www.marcegaglia.com 
 
 
carbon steel
 

Tensil-Pro: Innowacyjne urządzenie pomiarowe online firmy Marcegaglia jest chronione patentem

Firma Marcegaglia Carbon Steel zarejestrowała patent na nowy system Tensil-Pro, który umożliwia ciągły pomiar właściwości wytrzymałościowych stali i właściwości mikrostrukturalnych materiałów metalowych.

 

System Tensil-Pro, skrót od nazwy TENSILe-structure PROperties, jest modelem matematycznym, który poprzez układ równań fizycznych pozwala ocenić właściwości mechaniczne i mikrostrukturalne na postawie danych z procesów walcowania i toczenia taśm. W tym celu Tensil-Pro można stosować zarówno z taśmami walcowanymi na gorąco, jak i na zimno.

 

Szczegółowo mierzonymi właściwościami metalurgicznymi są wytrzymałość na rozciąganie, granica plastyczności, frakcja austenitu w piecu CAL/HDG (wyliczana na podstawie równania Ferala), wielkość ziaren ferrytu w produkcie końcowym, frakcja rekrystalizowana i frakcja martenzytyczna (zarówno dla dwufazowej, jak i austenitycznej stali nierdzewnej).

 

Innowacyjny charakter Tensil-Pro potwierdza również możliwość zastosowania urządzenia także na austenitycznych stalach nierdzewnych oraz stopach aluminium. Na chwilę obecną nie ma urządzeń umożliwiających ciągły pomiar wyżej wymienionych właściwości metalurgicznych tych materiałów.

Model opracowany do pomiarów online pozwala uzyskać pożądaną mikrostrukturę poprzez wydajny proces wyżarzania, poprawiając właściwości mechaniczne i zdolność formowania stali o wysokiej wytrzymałości przy zachowaniu niskiego całkowitego zużycia energii.

 

Patent ten jest wynikiem ciągłych, nieustannych badań, dzięki którym firma Marcegaglia cieszy się pozycją lidera na rynku. Przyczyniła się do tego nasza duża dbałość o szczegóły i wysoka jakość w całym procesie produkcyjnym.

Share on:

<< HOME
 
 
 term of use | privacy policy| cookie policy| P.IVA UE IT01477070203 |© Copyright 2020 MARFIN | credits Studio Chiesa